Osvedčenia

  • Diplom z francúzskeho jazyka z oblasti cestovného ruchu a hotelierstva, vydaný Obchodnou a priemyselnou komorou v Paríži

  • Osvedčenie o absolvovaní odborného minima a o úspešne vykonanej odbornej skúške prekladateľa francúzskeho jazyka v zmysle zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

  • Diplom sprievodcu cestovného ruchu
© francuzskepreklady.sk | WEBDESIGN & PROGRAMMING > ICESIGN STUDIOS
www.icesign.eu