Skúsenosti a vzdelanie

FF Prešovskej univerzity v Prešove – odbor francúzska filológia

Prax

 • Asistent a tlmočník atašé Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a tajomník Francúzskej aliancie v Košiciach.
 • Učiteľ francúzskeho jazyka na gymnáziu.
 • Od roku 2000 prekladateľ a tlmočník francúzskeho jazyka na základe živnostenského oprávnenia.
 • Od roku 2003 vymenovaný za súdneho tlmočníka francúzskeho jazyka.
 • Od roku 1996 spolupracovník, poradca a sprievodca francúzskych cestovných kancelárií.

Stáž

 • Právnická fakulta Univerzity v Rennes, Francúzsko
  (3 mesiace)
 • Cestovná kancelária Artambule, Nice, Francúzsko
  (6 mesiacov)
© francuzskepreklady.sk | WEBDESIGN & PROGRAMMING > ICESIGN STUDIOS
www.icesign.eu